Památky a zajímavosti v Nové Bystřici


hrad

 

Památky a zajímavostí v okolí Nové Bystřice směr Jindřichův Hradec


 

Červená Lhota - renesanční zámek v romantické poloze na skále v rybníce.

Letecké a provaznické muzeum v Deštné  - http://www.leteckemuzeum.destna.cz/

 

Jindřichův Hradec- historické město s 22 tisíci obyvateli, ležící na 15. poledníku, nabízí mnoho turistických zajímavostí.

-  Fontána sv. Floriána Unikátní vodní fontána je nainstalována v pasáži Obchodně -   medicínského centra sv. Florián. AQUA SHOW nabízí nádhernou podívanou na obrazce tvořené kapkami padající vody v kombinaci se světelnými efekty a videoprojekcí za doprovodu působivé hudby.

- Státní hrad a zámek  - Jindřichův Hradec je 3 největším zámeckým areálem v České republice a je neodmyslitejně spojen s postavou Bílé paní.

-Muzeum Jindřichohradecka 

- Národní muzeum fotografie v prostorách bývalé jezuitské koleje 

- Dům gobelínů v prostorách bývalého panského pivovaru

 

Muzeum fosilií Roseč  a Houbový park a ráj skřítků - http://houbovypark.cz/

Úzkokolejka - více než století patří ke koloritu Jindřichohradecka dvě lokálky s rozchodem kolejí pouhých 760 mm, zato s délkou úctyhodných 79 km. Obě tratě, Jindřichův Hradec - Nová Bystřice i Jindřichův Hradec - Obrataň, dodnes slouží svému původnímu účelu. Jízda stoletým historickým parním vlakem do půvabných zákoutí České Kanady je nejen jedinečným výletem do minulosti, ale i zážitkem, který si prostě nelze nechat ujít.

Zoopark Na Hrádečku - Vznikající soukromý zoopark s rozlohou 10 ha, nacházející se mezi obcemi Dolní a Horní Pěna u Jindřichova Hradce.

Hamerské skály - u vesnice Hradiště u Nové Bystřice, ke skalám vede značená Graselova stezka

 

Památky v okolí Nové Bystřice směr Kunžak


 

 • Blato - malá vesnice ve které byl v roce 1866 postaven kostel sv. Maří Magdalény na místě starší svatyně. V blízkém Horním Žišpašském rybníce, kde je výborné koupání. 
 • Čertův kámen - mystické žulové útvary jižně od Kunžaku, výhled do krajiny
 • "Ďáblova prdel" - skalní útvar charakteristického tvaru se nachází mezi Terezínem a Valtínovem .
 • Hůrky - vesnička byla založena v r. 1634 jako hornická osada Adamem Pavlem Slavatou, který sem povolal horníky ze Saska, aby zde těžili pyrit a později i stříbro. Horníci dostali privilegia hornického města, byli osvobozeni od daní i robot a bylo jim přiznáno dědičné právo majetku.

 • Kaproun - malebná vesnice uprostřed lesů, na níž se nachází pamětní deska a socha Járy Cimrmana, který byl zde vyhozen z vlaku. Po zelené turistické značce se dostanete na cyklostezku 1116, nedaleko je vesnička Kaproun a nejvyšší bod České Kanady - Vysoký kámen. 

 • Kunžak - městečko obklopené lesy, rybníky, žulovými balvany, kostel Sv. Bartoloměje, kašnou, barokním mostem se sochou sv. Jana Nepomuckého.

 • Senotín  vesnice ve které se v 16.-17. století těžilo stříbro a pyrit. Kaple sv. Michala je pozdně rokoková stavba z roku 1793. Přes vesnici vede krátká Naučná stezka Senotín .

 • U Jakuba- dřevěná, 40,7 m vysoká rozhledna nedaleko obce Valtínov. Jedná se o nejvyšší dřevěnou stavbu svého druhu v České republice a je z ní krásný výhled nejen na Českou Kanadu.

 • Vysoký kámen - 738 m, zvaný také Markův kámen (z německého Markstein = hraniční kámen). V 16. stol. zde vedla hranice tří diecézí – pražské, olomoucké a pasovské; nejvyšší bod Novobystřické vrchoviny s výhledem do krajiny; triangulační bod - železobetonový měřický pilíř na vrcholu skaliska s balvany).

 • Zvůle - skvělý  rybník na koupání . V okolí se nachází velké množství zajímavých balvanů. 

Památky v okolí Nové Bystřice, směr Slavonice, Dačice


 • Český Rudolec  - je známý díky novogotickému zámku Český Rudolec - tzv. "Malá Hluboká". Dále se v obci nachází kostel sv. Jana Křtitele z r. 1488 či hřbitovní kaple sv. Kříže z r. 1761 a soukromý pivovar.
 • Dačice - město, které dalo světu první kostku cukru, je v nejvýchodnějším cípu Jihočeského kraje. Ve městě můžete vidět Státní zámek Dačice a zámecký park, starý zámek, barokní klášter (veřejnosti nepřístupný), kostel sv. Antonína Paduánského, mariánský sloup, městskou radnici, kostel sv. Vavřince nebo renesanční věž.
 • Klášter I - raně baroknípoutní kostel Nejsvětější Trojice byl v letech 1501-1507 zbudován při klášteru paulánských mnichů. Později byl vypálen a v letech 1668–1682 podle projektu Giovanniho Domenica Orsiho znovu postaven. Kostel je jedinečný svou prostorovou koncepcí. V průčelí kostela je jeden z největších dřevěných oltářů ve střední Evropě. V blízkosti kostela je údajně léčivá studánka a rašelinná louka.
 • Landštejn- zřícenina hradu Landštejn s mohutným románským jádrem, rozšířený pozdně goticky a renesančně. Více informací najdete na http://www.hrad-landstejn.eu/
 • Muzeum čs. opevnění Klášter - naleznete 1,5 km východně od obce Klášter II, směr hrad Landštejn.  Zpřístupněny jsou dva lehké bunkry řopíky, vyzbrojené a vybavené dobovým zařízením a výstrojí čs. vojáků z r. 1938. Prohlídka objektů je s odborným výkladem průvodce. Součástí muzea jsou 2 prohlídkové trasy s celkem 8 objetky.
 • Pevnostní areál Slavonice – Muzeum čs. opevnění z let 1935-1938areál   se nachází 2 km západně od Slavonic v lese. Je ukázkou části obranné pevnostní linie, tvořené systémem pozorovacích a palebných průseků, protipěchotními a protitankovými překážkami v délce téměř 200 m a osmi rekonstruovanými objekty lehkého opevnění vz. 37 (řopíky) do stavu z období mobilizace v září 1938. Dva objekty v jádru areálu jsou plně vybavené, vyzbrojené a přístupné veřejnosti. Prohlídka těchto objektů je s odborným výkladem průvodce.
 • Slavonice  -jsou překrásným a ojedinělým souborem goticko renesančních památek.  v městečku  můžete navštívit  Městské muzeum, slavonické podzemí, Městskou věž, ateliéry a galerie.
 • Maříž - ve vesničce, nacházející se téměř na hranici s Rakouskem, jsou keramické dílny s možností zhotovení a pomalování vlastního výrobku; muzeum.
 • Muzeum samorostů - se nachází u silnice Slavonice - Stálkov, asi 1,5 km od Slavonic. K vidění je zde více než 600 exponátů.
 • Pfaffenschlag - zbytky středověké vesnice, které byly objeveny v lese mezi Slavonicemi a Starým Městem pod Landštejnem.
 • Pohádková stezka  - pro děti se nachází severozápadně od Slavonic, nedaleko Pevnostního areálu Slavonice. Na stezce mají děti za úkol plnit různé úkoly. V Turistickém informačním centru ve Slavonicích je možné zakoupit si brožurku k této stezce a po splnění všech úkolů zde děti dostanou odměnu. Trasa má tři stupně obtížnosti (1,8 km, 2,5 km, 4 km)
 • Rožnov - Rožnovu dominuje starobylý statek – najdete zde zrekonstruovanou restauraci a penzion, příjemné prostředí uprostřed krásné přírody, chov bizonů, nabídku občerstvení včetně bizoních steaků.
 • Schillerovy kameny - je zajímavé seskupení žulových balvanů severovýchodně od Slavonic.
 • Staré Město pod Landštejnem - pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, židovský hřbitov, býv. klasicistní zámek.
 • Trojmezí - trojmezný hraniční kámen tří zemí, Rakouska, Čech a Moravy. Nachází se asi 2 km západně od Maříže.
 • Vodní pila Peníkov - k této malé, celodřevěné pile s vodním pohonem se dostanete nejlépe z Českého Rudolce.

Památky a zajímavosti směr Třeboň


 • Třeboň - lázeňské město, vzdálené z Nové Bystřice 34 km (autem) 30,5 km (na kole). Zajímavosti a památky: radnice, zámek, pivovar, Mariánský sloup, Budějovická brána, Hradecká brána, Novohradská brána, Svinenská brána, Schwarzenberská hrobka, bývalý augustiniáský klášter, gotický dvojlodní klášterní kostel sv. Jiljí, renesanční kostel sv. Alžběty, rybník Rožmberk, rybník Svět.
 • Naučné stezky

  Cesta kolem Světa - vede kolem rybníka Svět - začíná a končí v Třeboni a má 16 zastávek

  Okolo Třeboně - vede z hráze rybníka Svět do Třeboně. Okruh 39 km v lesnaté a rybničnaté krajině má 22 zastávek s informačními tabulemi. Vede po málo frekventovaných silničkách, po lesních cestách a hrázích.

 •  

  Chráněná krajinná oblast Třeboňsko - je umělou krajinou, od středověku intenzivně přetvářenou člověkem. Vznikla tak pestrá mozaika původních i umělých biotopů s odpovídající flórou a faunou - na celé ploše velké množství rostlinných a živočišných druhů. Z přírodovědeckého hlediska patří k nejcennějším oblastem střední Evropy.
 • Fabián - přírodní rezervace - smíšený les na hřbetu a svazích vrcholu Homolka. Homolka je prastarý skalní masiv, který při pohledu z boku připomíná lidskou hlavu, často označován jako "Napoleonova hlava". 

 •  

  Kámen republiky - kámen s obrysem české republiky a nápisem "Naše je a naše zůstane 21. 5. 1938" umístili čeští vojáci v době ohrožení ČR nacistickým Německem u budovy pohraniční stráže (dnes u Lesního hotelu Peršlák).
 •  

  Most do údolí lásky - most, po kterém se dostanete z Lesního hotelu Peršlák do Rakouska nechali v roce 2008 postavit majitelé hotelu. Na jeho místě stával ještě do počátku 50. let most kamenný, který byl však z důvodu uzavření hranic zbourán. Nový most je symbolem přátelských česko-rakouských vztahů.
 •  

  Nejsevernější bod Rakouska  - nachází se nedaleko Lesního hotelu Peršlák.
 • Nový Vojířov - vesnice ležící 4,5 km západně od Nové Bystřice se do roku 1956 nazývala Böhmische Bernschlag. Ve vsi se dochovalo několik staveb lidové architektury, kostel Andělů Strážných a je zde památná lípa stará 400 let, vysoká 25 m, o obvodu kmene 7,5 m. Poblíž vsi je slovanské pohřebiště, mohyly jsou pravděpodobně z 10. století.
 • Slovanské pohřebiště - pohřebiště z 8. - 9. století - 25 kruhových mohyl zakrytých porostem.
 • Stará Hlína - dva staré obloukové mosty.

Památky a zajímavosti směr Rakousko


 

 • Eggern - leží na středoevropském rozvodí a svou idylickou krajinou s žulovými balvany, rybníky, lesy, skupinami bříz má ideální podmínky pro rybáře, pěší turisty a cyklisty.
 • Haugschlag -Nejsevernější obec Rakouska.  Nádherná krajina zve k turistice, cyklistice a běžkování, jsou zde dvě 18jamkové mistrovská golfová hřiště.
 • Heidenreichstein - ve městě se nachází největší zachovalý středověký vodní hrad Dolního Rakouska z r. 1160.  Dále můžete navštívit sýrárnu Käsemacherwelt, kde je možnost exkurze s průvodcem, včetně ochutnávky.
 • Kotlacke - dřevěná, 12 m vysoká rozhledna s výhledem na Novou Bystřici a nejbližší okolí kolem hranice.
 • Litschau - „Nejzdravější kout Rakouska“ u rybníka Herrensee (přírodní koupaliště), rekreační vesnička Feriendorf, 18jamkové kompaktní golfové hřiště Herrensee, kryté lázně, tenis, možnost jízdy na koni, hrad-zámek (nepřístupný pro veřejnost), kostel sv. Michaela, Schrammlův rodný dům, městské muzeum.
 • Poledníkový kámen - průsečík 49. rovnoběžky a 15. poledníku; nenápadný kámen s nápisem. Z osady Rottal, silničkou ve směru na Josefsthal, kolem hostince Perzi až ke kraji lesa.
 • Přírodní park Heidenreichstein Moor (Dům bažiny)leží na okraji města Heidenreichstein, značenou stezkou se návštěvníci dostanou k rašeliništím, k vidění jsou i zajímavé formace kamenů.
 • Přírodní park Hochmoor Schremsu městečka Schrems se nachází největší rašeliniště v Dolním Rakousku. V přírodním parku se nachází „Nebeský žebřík“ nabízející překrásnou vyhlídku. Parkem vede naučná stezka, je zde i multifunkční návštěvnické centrum a vydří farma.
 • Reingers - "konopná vesnice" (Hanfdorf) - najdte zde naučnou stezku "Po stopách konopí", výstavu o konopí "vnímejte konopí všemi smysly"

 

 

 

 

 • 18 jamkové golfové hřiště Mnich – 1 km od apartmánů
 • další hřiště hned za hranicemi s Rakouskem

Kuželna:

 • V Nové Bystřici je plně automatizovaná čtyřdráhová kuželna.

Tenis

Koupání:

 • Mnišský rybník, Benešák, rybník OSIKA s písčitou pláží
 • Krytý plavecký bazén a venkovní koupaliště v Jindřichově Hradci – 17 km od Nové Bystřice

Houbaření:

 • Okolní lesy jsou vhodné nejenom k procházkám, ale také ke sběru hub, lesních plodin /maliny, borůvky/

 

Lyžování:

 

 • 2 km od Nové Bystřice směrem na J. Hradec je 350 m dlouhá sjezdovka s vlekem
 • V okolí Nové Bystřice jsou tři udržované zimní běžecké okruhy